Wie zijn wij

“Ik ben geliefd en gekend en verlang naar een leven in harmonie met God, mezelf, anderen en de omgeving.”

Streams is een beweging van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus en dit handen en voeten willen geven in het dagelijks leven.

Vanuit het verlangen om een plaats te creëren waarin mensen tot hun bestemming kunnen komen, worden zeven locaties in Nijkerk beschikbaar gesteld. Zeven monumentale panden, waarbinnen activiteiten worden ontwikkeld om talenten te ontwikkelen, ontmoetingen te hebben en gesprekken te voeren.

Op die manier wil Streams dienstbaar zijn en Gods Koninkrijk zichtbaar maken in de samenleving.