Over ons

Streams beweegt vanuit de ontvangen Liefde van God (Jezus) en wil dat samen uitleven. Wij verlangen ernaar dat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt in gerechtigheid, vrede en vreugde door Gods Geest in ons steeds meer ruimte te geven. En van daaruit in het hart van Nijkerk, Nederland en daarbuiten. Met als bouwstenen een cultuur van verbinden, vertrouwen en bloei.

Vanuit het verlangen om plaatsen te creëren waarin mensen in harmonie met God en zichzelf komen en van daaruit tot hun bestemming, zijn zeven locaties in Nijkerk beschikbaar gesteld. Dit zijn ontmoetingsplekken waar activiteiten worden georganiseerd om talenten te ontwikkelen, ontmoetingen te hebben, gesprekken te voeren, uit te delen, te ontvangen en het leven te vieren. Deze activiteiten zijn erop gericht om mensen met elkaar te verbinden, aan te moedigen, te stimuleren en uit te dagen.

Onze droom is dat wij willen voorgaan in samen leven, samen verbinden en samen zijn.