Meehelpen

Streams heeft een aantal doelen gesteld. Die willen wij onder meer verwezenlijken door:

  • het stimuleren van de betrokkenheid van burgers op het maatschappelijke vlak (burgerparticipatie);
  • het (doen) organiseren van sociale en culturele activiteiten;
  • het organiseren en bieden van ontmoetingsplaatsen voor jong en oud;
  • het opzetten en aanbieden van werkleertrajecten;
  • het faciliteren van bezinning centra.

Wij zijn een groeiende groep mensen die aanhaken om mee te bouwen aan de droom. Ieder op zijn of haar eigen plek en manier. Wil je meedenken, sparren, bidden, werken, helpen, bouwen, geven of gewoon ontmoeten? Graag! Neem contact met ons op of loop een keer binnen in één van de ontmoetingsplaatsen. Geef kort je expertise, wens of idee aan. Dan koppelen wij de juiste gesprekspartner aan je.

Vrijwilligers
Voor een goed verloop van de activiteiten en evenementen van Streams, is de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk. Vrijwilligers zijn actief betrokken en geïnteresseerde mensen die een bijdrage willen leveren aan het welzijn van andere mensen binnen de visie van Streams. Zij tonen belangstelling, geven aandacht en dragen bij aan het vergroten van het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen van anderen. Zij kunnen zich vinden in de uitgangspunten en kernwaarden en willen met passie onderdeel zijn van het grote Streams-team.

Aangezien wij een verbinding met elkaar aangaan willen we op elkaar kunnen rekenen. Daarom is het van belang om duidelijke afspraken te maken met elkaar. Dit hebben we vastgelegd in onze Vrijwilligersgids. Deze gids is er op gericht duidelijkheid te geven en de samenwerking positief te stimuleren. Hij geeft inzicht in het ontwikkelde vrijwilligersbeleid, alsmede over de dagelijkse gang van zaken en hoe we niet alledaagse zaken geregeld hebben. De inhoud van de Vrijwilligersgids vind je hier. Wederzijdse afspraken leggen we met elkaar vast in een Vrijwilligersovereenkomst.

Doneren – ANBI
Stichting Streams is sinds 12 november 2015 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Hier vind je onze openbare ANBI verantwoording. De ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen.
Als je financieel wilt bijdragen kan je jouw gift over maken naar IBAN Rekeninggegevens: NL85RABO0307947335, ten name van Stichting Streams of gebruikmaken van onderstaand donatieformulier.

Alvast heel hartelijk bedankt voor je bijdrage!