Meehelpen

Streams heeft een aantal doelen gesteld. Die willen wij onder meer verwezenlijken door:

  • het stimuleren van de betrokkenheid van burgers op het maatschappelijke vlak (burgerparticipatie);
  • het (doen) organiseren van sociale en culturele activiteiten;
  • het organiseren en bieden van ontmoetingsplaatsen voor jong en oud;
  • het opzetten en aanbieden van werkleertrajecten;
  • het faciliteren van bezinning centra.

Wij zijn een groeiende groep mensen die aanhaken om mee te bouwen aan de droom. Ieder op zijn of haar eigen plek en manier. Wil je meedenken, sparren, bidden, werken, helpen, bouwen, geven of gewoon ontmoeten? Graag! Neem contact met ons op of loop een keer binnen in één van de ontmoetingsplaatsen. Geef kort je expertise, wens of idee aan. Dan koppelen wij de juiste gesprekspartner aan je.

Doneren – ANBI
Stichting Streams is sinds 12 november 2015 door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Hier vind je onze openbare ANBI verantwoording. De ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen.
Als je financieel wilt bijdragen kan je jouw gift over maken naar IBAN Rekeninggegevens: NL85RABO0307947335, ten name van Stichting Streams of gebruikmaken van onderstaand donatieformulier.

Alvast heel hartelijk bedankt voor je bijdrage!