Gasthuisstraat 15 – Community


Tal van Nijkerkers kennen het gebouw nog steeds als ‘Volksheil’, de oorspronkelijke naam. Dit pand was bedoeld als ontspanningsruimte voor de Nijkerkers.

Wat mooi dat we een plek hebben waar we samen, met mensen die zich betrokken voelen bij Streams, elkaar kunnen stimuleren en aanvuren. Betrokken op elkaar, maar ook op anderen. Je hoeft niet te passen maar wel willen delen van wat je hebt gekregen. Hier vinden ontmoetingsavonden plaats waarin verschillende mensen delen vanuit het hart.

> terug naar locaties