Streams Huis van Gebed

Elk gebed is een steen,
God geeft het cement;
Hij verbindt – voegt aaneen
Ik ben met jij bent.
Hij herstelt het vertrouwen
bij elke stap die je zet
om samen te bouwen
aan een huis van gebed.

Het Huis van Gebed is een plek van ontmoeting en verbinding. Met God en met elkaar. Daarbij spelen gebed en aanbidding een belangrijke rol. Bidden is luisteren naar wat de Vader wil zeggen. Van Mozes werd gezegd dat God tot Hem sprak van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt (Ex. 33: 11). Zo dichtbij mogen we bij God komen, dat we als het ware Zijn fluisterstem mogen horen. Jezus zegt tot ons:
‘Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb’ (Joh. 15: 15). Wat bijzonder! God wil een Vader zijn en Jezus onze Vriend. Door Zijn Geest wil Hij het hart van de Vader openbaren. Is dat niet iets waar je tijd voor wilt vrijmaken?
Het Huis van Gebed wil een plek zijn waar we dat samen mogen beleven. Harten delen met God de Vader. Wil je daarbij zijn? Je bent van harte welkom!

De verbouwing van Streams Huis van Gebed is bijna afgerond. Zaterdag 2 september 2023 zullen we deze Streams locatie feestelijk openen. Foto’s en meer informatie over de verbouwing vindt u op www.streams.city/huis-van-gebed.
Meer informatie over het Streams Huis van Gebed en onze activiteiten vindt u op www.streamshuisvangebed.nl.