Huis van Gebed – Catharinastraat 3

Huis van Gebed Nijkerk - Catharinastraat 3

Voor vriendschap maak je tijd, om harten te delen, je relatie te bouwen en te verdiepen. Jezus zegt tot ons:
‘Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb’ (Joh. 15: 15). Wat bijzonder! God wil een Vader zijn en Jezus onze Vriend. Door Zijn Geest wil Hij het hart van de Vader openbaren. Is dat niet iets waar je tijd voor wilt vrijmaken?

Bidden is luisteren naar wat de Vader wil zeggen. Van Mozes werd gezegd dat God tot Hem sprak van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt (Ex. 33: 11). Zo dichtbij mogen we bij God komen, dat we als het ware Zijn fluisterstem mogen horen.

Het Huis van Gebed wil een plek zijn waar we dat samen mogen beleven. Harten delen met God de Vader. Wil je daarbij zijn? Je bent van harte welkom! Op deze flyer lees je meer over het Huis van Gebed.

De Tweede Pastorie aan de Catharinastraat 3 was in 1749 de ambtswoning van Ds. Gerardus Kuijpers. Het was de plek waar in die periode veel mensen diep zijn aangeraakt door de Heilige Geest. Vanuit heel Nederland werden mensen naar deze plek getrokken en zelfs buiten de landsgrenzen heeft deze opwekking naam gemaakt als de “Nijkerkse beroeringen”. In deze brochure lees je daar meer over.

Verbouwing gebedscentrum
Catharinastraat 3 (Tweede Pastorie) en Verlaat 1-3 zijn volop in verbouwing. Een plek in het centrum als een warme locatie waar je zo spontaan naar binnen kan lopen.

Verlaat is een plek met een maatschappelijk karakter. Catharinastraat 3 heeft straks diverse gebedskamers, spreekruimtes, een serre om te lezen en elkaar te ontmoeten, een creatieve ruimte en een toerustingsruimte voor bijbels onderwijs.

Door Verlaat fysiek met Catharinastraat 3 te verbinden creëren we een bruisend centrum waarin de uitdrukking ‘ora et labora’ letterlijk wordt vormgegeven.  

De ontwikkelingen van de verbouwing volg je hier.

 

Voor de invulling en het vormgeven van het Huis van Gebed werken wij samen met Glory Ministries.

 

> terug naar locaties