Zie op Mij

Zie op Mij, Ik wil je vormen – je bent een bouwsteen van Mijn huis
Zie op Mij, je mag Mijn tempel zijn – je bent gereinigd door het kruis
Het is nu de tijd om te zeggen wat je wilt:
of je van jezelf bent of van Mij
Wacht niet te lang er is al zoveel tijd verspild
Mijn liefde maakt je vrij

Zie op Mij, Ik wil je heiligen tot een priester voor Mijn volk
Zodat Ik tot hen spreken kan – maak je rein, je bent Mijn tolk
Het is nu de tijd om te luisteren naar Mijn stem
Want Ik roep Mijn schapen nu tot Mij
En Ik bouw Mijzelf een nieuw Jeruzalem
Mijn liefde maakt je vrij

Heer ik wil aan U gehoorzaam zijn – leer mij Uw stem verstaan
Ik wil U volgen op al Uw wegen – als U mij maar voor wilt gaan
Ik geloof dat U in mij een werk begonnen bent
En U gaat verder telkens weer
U maakt steeds meer van Uzelf aan mij bekend
U bent Jezus, U bent Heer
U bent Koning en mijn Heer

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (1985)