Vader

Vader – lieve Vader
Mijn trouwe God en Heer
Uw liefde en genade vervult mijn hart steeds meer
U geeft mij leven en overvloed
Elke dag steeds weer
Vader – lieve Vader
Ik leg mijn leven neer – voor U

U bent mijn God van trouw
U bent mijn God van trouw

U geeft mij leven en overvloed
Elke dag steeds weer
Vader – lieve Vader
Ik leg mijn leven neer – voor U

Slot: voor U

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (15-06-2003)