U brengt mij in de stilte

U brengt mij in de stilte – van mijn wezen en mijn zijn
Als een priester bij het wasvat – maak mij heilig, maak mij rein
Doorzoek al mijn gedachten – en ken mijn hart o Heer
Leid mij in Uw waarheid – en vul mijn hart steeds meer

Al mijn harde werken vol van eigen kracht
Ik leg ze op het altaar – waar U het heeft volbracht
Ik kom met lege handen en buig mij voor U neer
Ik geef mij aan U over – Hier ben ik voor U Heer

Bridge:
O mijn ziel roept uit naar U – Heilige Geest vervul mij nu (2x)

Alles wat ik nodig heb, bent U o God alleen
Neem mij bij de handenwerk maar door mij heen
U zult Uw Plan voltooien – door Uw kracht O Heer
Met een hart vol van aanbidding geef ik U dan alle eer

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (13-01-2019)