Op de dorsvloer

U brengt mij nu naar binnen
In de stilte van mijn hart
U wilt iets nieuws beginnen
En zet mij daarvoor apart
U leidt mij naar het kruis toe
Als teken van Uw trouw
Zo kom ik op de dorsvloer
Waar ik dit altaar voor U bouw
Waar ik dit altaar voor U bouw

U bracht aan ons het leven
Toen U op aarde kwam
U heeft Uzelf gegeven
Als een onschuldig Lam
U betaalde met Uw bloed
Opdat ik niet vergeten zou
Hier ben ik op de dorsvloer
Waar ik dit altaar voor U bouw
Waar ik dit altaar voor U bouw

Ik leg mijn leven voor U neer
Als een offer voor U Heer
Hier ben ik – ik geef mij nu – aan U

U heeft de prijs voor ons betaald
De overwinning is behaald
Uw kostbaar bloed kocht mij vrij
En in de stilte geef ik mij — aan U

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (23-9-2023)