Onze Vader

Onze Vader in de hemel }
Uw Naam is heilig o Heer } 2x

U is het Koninkrijk en de heerlijkheid tot in eeuwigheid
Amen
U is het Koninkrijk en de heerlijkheid tot in eeuwigheid
Amen – Amen

Geef ons heden ons dagelijks brood }
En vergeef ons onze schuld   } 2x

U is het Koninkrijk en de heerlijkheid tot in eeuwigheid
Amen
U is het Koninkrijk en de heerlijkheid tot in eeuwigheid
Amen – Amen

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (17-01-2015)