Morgenrood (Ik zie een leger)

Ik zie een leger dat opstaat voor God – door de velden marcheren
Vastberaden hun doel tegemoet – niets kan hen stoppen of keren
Mannen en vrouwen vol van Gods kracht – die in de overwinning staan
Dat is het leger waar de wereld op wacht – die in gehoorzaamheid gaan

Ik zie een volk vol van Gods Geest – in Zijn Naam profeteren
Een leger zoals nog nooit is geweest – Het Licht zal de duisternis keren
De aarde siddert -de hemel die beeft – want Gods Koninkrijk breekt baan
De wereld zal zien dat Jezus leeft – Zijn leger komt er aan
De wereld zal zien dat Jezus leeft – Zijn leger komt er aan!

Als morgenrood – oneindig groot
Uitgestrekt over heel het land
Breekt zij door in een recht spoor
Eenparig hand in hand
Zij trekt voort door de poort
Een strijder is zij en een bruid
Trek op o leger – de ochtend gloort
De Doorbreker gaat vooruit

Slot:
Trek op o leger – de ochtend gloort
De Doorbreker gaat vooruit

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (20-11-2015)