Ik verhoog U Heer

Ik verhoog U Heer
ook op die dagen dat al mijn vragen niet beantwoord zijn
En ik eer U Heer
Ook in die tijden waar ik moet strijden met mijn angst en pijn
Want ik weet dat U altijd bij mij bent – Al mijn twijfels kent
Die ik bij u bracht
Ja ik weet dat U alles overziet – U geeft mij een lied
Wat mij vult met kracht

Dus ik prijs U Heer
Ik zal steeds kiezen – niet te verliezen, maar weer op te staan
Ja ik dank U Heer
U bent mijn vreugde – zodat de leugen mij niet kan verslaan
Want ik weet dat U overwonnen heeft – Dat U in mij leeft
U regeert in mij
En ik weet dat U voor eeuwig leeft en mij alles geeft
maakt mij vrij

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (01-03-2018)