Ik schuil bij U (Psalm 57)

In de schaduw van Uw vleugels
Daar waar ik bescherming vind
Ben ik veilig voor de leugens
Mag ik schuilen voor de wind

Als de vijand raast en tiert
Als de stormwind om mij giert
Houdt U mij stevig in Uw handen vast
U draagt voor mij de zwaarste last

Ik schuil bij U – Ik schuil bij U – Ik schuil bij U

In de vesting van Uw luister
Waar ik op de Rots mag staan
Mag ik schuilen voor het duister
In de sterkte van Uw Naam

Soms wordt twijfel mij te veel
En grijpt de angst me bij de keel
Maar als de vijand mij verleiden wil – Zegt U:
Kom bij Mij en wees maar stilE

Ik schuil bij U -Ik schuil bij U -Ik schuil bij U

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (03-11-2011)