Ik Ben

Als een arend mag ik zweven – op Uw vleugels in de wind
Als een koning mag ik leven – zonder zorgen als een kind
U tilt mij op boven de wolken en U plaatst mij op de Rots
U zegt altijd wie U bent voor mij: de Ik Ben – mijn God

Als een held mag ik geloven – door Uw sterkte houd ik stand
Als het stormt blijf ik boven – want U houdt mij in Uw hand
U laat mij lopen op de golven want U roept mij uit de boot
U zegt altijd wie U bent voor mij: de Ik Ben – mijn God

Als een arend mag ik zweven – op Uw vleugels in de wind
Als een koning mag ik leven – zonder zorgen als een kind
U tilt mij op boven de wolken en U plaatst mij op de Rots
U zegt altijd wie U bent voor mij: de Ik Ben – mijn God

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (18-06-2004)