Er is één God

Wie schiep de aarde met zijn handen?
Wie goot het water in de oceaan?
Wie liet het vuur tot zonlicht branden?
Wie liet de sterren aan de hemel staan?

Er is één God – Hij is majesteit – de allerhoogste Heer
Hij is Jahweh – Hij is eeuwigheid – Hij is liefde, geef Hem eer

Wie schiep de bergen en de dalen?
Wie telde al de korrels in het zand?
Wie kon de eb en vloed bepalen?
En stuurde al de golven naar het strand?

Er is één God – Hij is majesteit – de allerhoogste Heer
Hij is Jahweh – Hij is eeuwigheid – Hij is liefde, geef Hem eer

Wie gaf met adem al het leven?
Wie heeft de mens uit het stof gemaakt?
Wie heeft hem al zijn kracht gegeven?
En met Zijn liefde aangeraakt?

Er is één God – Hij is majesteit – de allerhoogste Heer
Hij is Jahweh – Hij is eeuwigheid – Hij is liefde, geef Hem eer

Wie bracht de hemel naar de aarde?
Wie was de Hoeksteen voor een nieuwe start?
Die daarvoor Zijn Zoon niet spaarde
maar ons een plaats gaf in Zijn Vaderhart?

Er is één God – Hij is majesteit – de allerhoogste Heer
Hij is Jahweh – Hij is eeuwigheid – Hij is liefde, geef Hem eer

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (07-10-2019)