Door Uw ogen

Ik zie een wereld in brand staan –het vuur breidt zich uit
Ik zie een kaalvreter rondgaanmet een rotsvast besluit
om alles te doden wat U heeft gemaakt
Te stelen -te roven–dat heeft mij geraakt

Ik zie een volk zonder Herder – en een Vader die wacht
Een Zoon die wil redden – een vijand die lacht
En hij brengt bij alles wat er gebeurt
Verwarring – verdeeldheid – wat mij heeft verscheurd

En daarom bid ik Vader God:
Geef mij geloof dat dit wordt gestopt
Geef mij vuur om te bidden en kracht in de strijd
En geef mij een hart vol bewogenheid

Laat mijn hart niet verkillen bij wat mijn ogen zien
Laat mijn ziel niet verstillen door een twijfelend misschien
Schep meer ruimte van binnen
Dat Uw liefde wint
En ik door Uw ogen kan zien (3x)

Maar ik zie een kerk die uitgaat naar een wereld die wacht
Ik zie een leger dat opstaat in eenheid vol kracht
En God die talloze wonderen doet
Mensen veranderen door de kracht van het bloed

Ik zie een belofte van God die wordt vervuld
Genade gegeven aan een wereld vol schuld
Het Kruis waar alles begonnen is
Een vijand die overwonnen is

Daarom dank ik Vader God
Dat U er voor zorgt dat de pijn wordt gestopt
U geeft vuur om te bidden en kracht in de strijd
geeft een hart vol Bewogenheid
U schept ruimte van binnen
Dat Uw liefde wint
En ik door Uw ogen kan zien
En ik door Uw ogen kan zien
En ik door Uw ogen kan zien

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (14-05-2016)