Almachtig God

Als ik opzie naar de sterren
en zie de almacht van Uw hand
dan zie ik in de verte
het beloofde land
En als ik naar de schepping kijk
hoe alles is gemaakt
dan zie ‘k iets van Uw Koninkrijk
dat mij altijd weer raakt

Want U bent almachtig God
Ja U bent almachtig God
Omdat U alles overziet
komt het allemaal tot stand
Ja Uw plannen falen niet
want alles is in Uw hand
Want U bent almachtig God
voor mij

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (23-9-2023)