Kom – en leg je neer – Hier ben Ik en Ik geef Mezelf aan jou
Dus wacht niet langer meer – Je wist toch dat Ik voor je komen zou
Al je vragen en gebeden die je rust hebben verstoord
Al is het lang geleden – Ik heb ze wel gehoord
Dus hier ben Ik – jouw Heer – Kom leg je neer

Kom eens dichterbij – Geef de stemmen in je hoofd geen ruimte meer
Geef jezelf aan Mij – Wees niet bang, maar leg je twijfels neer
Al je wensen en je dromen – heel ver weg gestopt misschien
Je dacht het zal niet komen – maar Ik heb ze wel gezien
Dus hier ben Ik – jouw Heer – Kom leg je neer

En Ik geef alles wat je nodig hebt (3x)
Vertrouw maar op Mij – Ik ben erbij

Kom –geef Mij je hand – en Ik richt je op om nu op weg te gaan
Naar het beloofde land – om muren af te breken en reuzen te verslaan
Er is een tijd van wachten – er is een tijd van rust
Er is een tijd om aan het werk te gaan
Dus denk aan Mijn beloftes en pak ze heel bewust
Want nu is het de tijd om op te staan

En Ik geef alles wat je nodig hebt (3x)
Vertrouw maar op Mij –Ik ben erbij

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (05-06-2017)

Uw bloed maakt mij schoon
Van alles wat vlees is
U maakt mij heilig en rein
Uw bloed wast mij schoon
Van wat ooit geweest is
U maakt mij zoals ik moet zijn

En uit mij stroomt een rivier van leven
En in mij stroomt de kracht van Uw Geest
En uit mij komt wat U heeft gegeven
En U wast weg wat ooit is geweest

Want U — maakt alles nieuw
Ja U — maakt alles nieuw

Alles wat U heeft gegeven – alles wat U heeft gedaan
Doet me in vrijheid leven en laat me in de ruimte staan

Want uit mij stroomt…

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (28-09-2003 / 16-01-2015)

Als ik opzie naar de sterren
en zie de almacht van Uw hand
dan zie ik in de verte
het beloofde land
En als ik naar de schepping kijk
hoe alles is gemaakt
dan zie ‘k iets van Uw Koninkrijk
dat mij altijd weer raakt

Want U bent almachtig God
Ja U bent almachtig God
Omdat U alles overziet
komt het allemaal tot stand
Ja Uw plannen falen niet
want alles is in Uw hand
Want U bent almachtig God
voor mij

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (23-9-2023)

Zo op Uw vleugels Heer
leidt U mij telkens weer dichter naar U
En in Uw luister Heer
wordt al het duister weer lichter door U

Neem mij met U mee – neem mij met U mee

Net als een arend Heer
neemt U mij telkens meer hoger naar U
en in Uw armen Heer
Zie ik de warmte in de ogen van U

Neem mij met U mee (hoger en hoger) –neem mij met U mee (2x)

Als bladeren zweven in de wind – zo mag ik leven als Uw kind (2x)
Steeds weer hoger met U – steeds weer hoger met U
Als bladeren zweven in de wind…
Zo mag ik leven als Uw kind…
Hoger met U…

Copyright © Tekst & muziek: C. Klepper (1999)

Als een Vriend roept U mijn naam
Want U kent mijn zitten en mijn staan
Als de Schepper geeft U mij leven
En U zag mijn vormeloos begin
Als de Heer bent U mijn Herder
Gaat U mij voor waar ik ook ga
Aan U als God geef ik mijn leven
Regeer in mij waar ik ook sta

Zonder U mijn God als Vader
ben ik een hulploos kind dat nergens leven vind
Maar met U mijn God als Vader
Vind ik kracht om door te gaan een Rots om op te staan – bij U

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (12-03-2009)

Als ik nader tot U Heer dan nadert U mij
Uw Geest tilt mij op en ik voel me zo vrij
Als ik nader tot U Heer dan voel ik Uw wind
Een Vader bent U Heer en ik – – – ik ben Uw kind
Ik ben Uw kind – ik ben Uw kind

Bij U is zoveel leven (4x)

Als ik nader tot U dan komt U met Uw Geest
U brengt mij op plaatsen waar ik nooit ben geweest
Als ik nader tot U Heer dan word ik bemind
Een Vader bent U Heer en ik – – – ik ben Uw kind
Ik ben Uw kind –ik ben Uw kind

Bij U is zoveel leven (4x)

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (23-02-2002)

Zonder Uw liefde ben ik een leeg vat
Zonder Uw liefde blijft het kil
Wat zou ik zijn als ik de liefde niet had
Al zong ik een lied tochblijft het stil
Zonder Uw liefde ben ik niets waard
Al deed ik veel goeds wat niemand ziet
Al was ik de rijkste man op aarde
Zonder Uw liefde is het niets

Refrein
Uw liefde heb ik nodig – vul mij nu
Om te geven en te delen en te zijn zoals U
Uw liefde heb ik nodig – vul mij nu
Om te geven en te delen-om te zijn zoals U.

De liefde is geduldig – zij is vriendelijk – de liefde is niet jaloers
De liefde pronkt niet – zij doet niet gewichtig
Zij zoekt niet haar eigen belang – zij wordt niet verbitterd – Ze denkt geen kwaad
De liefde bedekt alle dingen – ze gelooft alle dingen
Zij hoopt alle dingen – zij verdraagt alle dingen– De liefde vergaat nooit

Refrein
Uw liefde heb ik nodig –vul mij nu
Om te geven en te delen – om te zijn zoals U…

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (23-9-2023)

Heer Uw liefde dringt mij om naar het kruis te gaan
Om mijzelf te vergeten en dicht bij U te staan
Ik zwem tegen de stroom in –als een vis in Uw rivier
Ik proef vreugde en het leven maar soms is het eenzaam hier

Leidt mij naar de Weg Die mij zegt waar ik moet gaan
Breng mij op de plek – waar ik kan verstaan – wat U zegt –tot mij

De weg is breed waar anderen gaan – het pad voor mij is smal
Met soms veel steile kloven en af en toe een dal
Maar daar is een maaltijd aangericht met brood en goede wijn
En ik weet dit is de beste plaats om dicht bij U te zijn

Want U leidt mij naar de Weg Die mij zegt waar ik moet gaan
U brengt mij op de plek – waar ik kan verstaan – wat U zegt – tot mij
— tot mij (3x)

De Weg, de Waarheid, het Leven bent U (3x)
voor mij — voor mij

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (05-02-2019)

Ik heb Uw stem gehoord – als een waterval
Het weerklinkt als een echo in mij
Uw geluid dat klonk helder als kristal
Ik hoor de woorden die U zei
In deze nacht -ben jij het licht
Waarop wacht je nou?
Zie op het werk dat Ik heb verricht
De wereld wacht op jou

Je hebt Mijn hart om te vergeven – Mijn oren die verstaan
Je hebt Mijn handen om te geven – en voeten om te gaan
Je bent Mijn tong om te spreken – wat Ik zeggen zou
Dus ga Mijn kind – de wereld wacht… op jou

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (15-4-2015)

Dichter bij Uw Troon
Dichter bij Uw lieflijk Aangezicht
Dichter in Uw heilig Licht
Daar wil ik zijn

Dichter bij Uw hart
Dichter aan Uw voeten Heer
Daar wil ik U ontmoeten om bij U te zijn

Want ik verlang naar U
Ik verlang naar U
Ik verlang ernaar heel dicht bij U te zijn
Ik verlang naar U
Ik verlang naar U
Ik verlang ernaar heel dicht bij U te zijn

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (24-07-2003)

Ik zie een wereld in brand staan –het vuur breidt zich uit
Ik zie een kaalvreter rondgaanmet een rotsvast besluit
om alles te doden wat U heeft gemaakt
Te stelen -te roven–dat heeft mij geraakt

Ik zie een volk zonder Herder – en een Vader die wacht
Een Zoon die wil redden – een vijand die lacht
En hij brengt bij alles wat er gebeurt
Verwarring – verdeeldheid – wat mij heeft verscheurd

En daarom bid ik Vader God:
Geef mij geloof dat dit wordt gestopt
Geef mij vuur om te bidden en kracht in de strijd
En geef mij een hart vol bewogenheid

Laat mijn hart niet verkillen bij wat mijn ogen zien
Laat mijn ziel niet verstillen door een twijfelend misschien
Schep meer ruimte van binnen
Dat Uw liefde wint
En ik door Uw ogen kan zien (3x)

Maar ik zie een kerk die uitgaat naar een wereld die wacht
Ik zie een leger dat opstaat in eenheid vol kracht
En God die talloze wonderen doet
Mensen veranderen door de kracht van het bloed

Ik zie een belofte van God die wordt vervuld
Genade gegeven aan een wereld vol schuld
Het Kruis waar alles begonnen is
Een vijand die overwonnen is

Daarom dank ik Vader God
Dat U er voor zorgt dat de pijn wordt gestopt
U geeft vuur om te bidden en kracht in de strijd
geeft een hart vol Bewogenheid
U schept ruimte van binnen
Dat Uw liefde wint
En ik door Uw ogen kan zien
En ik door Uw ogen kan zien
En ik door Uw ogen kan zien

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (14-05-2016)

Hoe lieflijk is Uw woning – oh hemelse Heer
Vol verlangen smacht mijn ziel naar U
Heel mijn hart roept telkens weer
Oh mijn God ik dorst naar U

Eén dag bij U – is vol van nieuw leven
Dat steeds wordt gegeven door U
Eén dag bij U – is vol van Uw zegen
Al schuil ik maar even bij U

U bent mijn Toevlucht – bij U mag ik zijn
Alle wegen leiden naar Uw hart
Als een oase in de woestijn
Vult U mij met Uw kracht

Eén dag bij U – is vol van nieuw leven
Dat steeds wordt gegeven door U
Eén dag bij U – is vol van Uw zegen
Al schuil ik maar even bij U

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (10-11-2006)

Ik verlang één ding
waarvan ik spreek en zing
dat is om daar te zijn
waar U verschijnt

Omdat ik U daar vind
weet ik: ik ben Uw kind
en in Uw Vaderhuis
kom ik dan thuis

Omdat ik U daar vind
weet ik: ik ben Uw kind
en in Uw Vaderhuis
kom ik dan thuis

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (23-9-2023)

Zo lang gewacht – zo lang getwijfeld
Zo lang blijven staan
Terwijl U mij riep om binnen te komen
Wat hield me toch tegen om bij U binnen te gaan
Maar U bleef wachten als een Vader op Zijn kind
Ja U bleef wachten als een Vader op Zijn kind

Zo lang verstopt – zo lang verscholen
Zo lang bij U vandaan
Terwijl U mij riep om bij U te komen
Wat hield me toch tegen om naar U toe te gaan
Maar U bleef wachten als een Vader op Zijn kind
Ja U bleef wachten als een Vader op Zijn kind

Daarom prijs ik Uw Naam (2x)
Dat ik U mag kennen als Eeuwige Vader
Daarom prijs ik Uw Naam

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (04-10-2002)

Embraced by Grace
Embraced by Grace
Forever I will cover you
And shield you with my faith

Feast on this peace
Feast on this peace
Here in this hiding place
In communion with me

You were once like a bird
that could not rise
Caught in a snare
And drained of life

Now healing has risen
In these wings
Now you can fly
Now you can fly

Vertaling

Omarmd door genade
Omarmd door genade
Voor altijd zal ik je dekken
En je beschermen met mijn geloof

Vier deze vrede
Vier deze vrede
Hier in deze schuilplaats
In gemeenschap met Mij

Je was eens als een vogel
Die niet kon opstijgen
Gevangen in een strik
En ontdaan van het leven

Nu is er genezing gekomen
In deze vleugels
Nu kun je vliegen
Nu kun je vliegen

Muziek & Tekst: Godfrey Birtill

Wie schiep de aarde met zijn handen?
Wie goot het water in de oceaan?
Wie liet het vuur tot zonlicht branden?
Wie liet de sterren aan de hemel staan?

Er is één God – Hij is majesteit – de allerhoogste Heer
Hij is Jahweh – Hij is eeuwigheid – Hij is liefde, geef Hem eer

Wie schiep de bergen en de dalen?
Wie telde al de korrels in het zand?
Wie kon de eb en vloed bepalen?
En stuurde al de golven naar het strand?

Er is één God – Hij is majesteit – de allerhoogste Heer
Hij is Jahweh – Hij is eeuwigheid – Hij is liefde, geef Hem eer

Wie gaf met adem al het leven?
Wie heeft de mens uit het stof gemaakt?
Wie heeft hem al zijn kracht gegeven?
En met Zijn liefde aangeraakt?

Er is één God – Hij is majesteit – de allerhoogste Heer
Hij is Jahweh – Hij is eeuwigheid – Hij is liefde, geef Hem eer

Wie bracht de hemel naar de aarde?
Wie was de Hoeksteen voor een nieuwe start?
Die daarvoor Zijn Zoon niet spaarde
maar ons een plaats gaf in Zijn Vaderhart?

Er is één God – Hij is majesteit – de allerhoogste Heer
Hij is Jahweh – Hij is eeuwigheid – Hij is liefde, geef Hem eer

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (07-10-2019)

Als ik alles even loslaat
al mijn vragen en gedachten
en al mijn jammerklachten
schuif ik aan de kant

Als ik in de stilte kom
en mij losmaak van mijn zorgen
dan voel ik mij geborgen
in de palm van Uw hand

Want daar kan ik zijn dicht bij U
Ja daar mag ik zijn dicht bij U

Als ik even durf te stoppen
met al mijn worstelingen
omdat alle dwaze dingen
gaan boven mijn verstand

Als ik even pauze neem
en stop met al mijn vragen
mijn lasten niet blijf dragen
maar neerleg in Uw hand

Want daar mag ik zijn dicht bij U
Ja daar mag ik zijn dicht bij U

Dan wordt alles om mij heen door Uw liefde roodgekleurd
En al mijn twijfels één voor één worden dan verscheurd
Nieuwe hoop wordt dan geboren in strijd met mijn verstand
Dan voel ik mij herboren in de palm van Uw hand

Want daar kan ik zijn dicht bij U
Ja daar mag ik zijn dicht bij

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (23-9-2023)

Geest van God, geef mij Uw woorden – Uw stem wil ik horen
U beter verstaan
Geest van God, laat me dichterbij komen – ik verlang naar Uw dromen
En met U te gaan

Stroom – meer door mijn leven – Heer
Kom -ik wil mijzelf geven
Kom met Uw vuur en doorbreek elke muur –
Stroom – meer door mijn leven – Heer
Kom – ik wil mijzelf geven
Ik open de deur van mijn hart
En geef mij aan U

Geest van God, geef mij heilige klanken – om U te danken
in een hemels refrein
Geest van God, Uw lied wil ik zingen – met engelen omringen
Om bij U te zijn

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (21-01-2011)

Als de stormwind om de rotsen slaat
Als het water tot mijn lippen staat
Als de hitte mij verstikken zou
Dan zal ik nochtans juichen om Uw trouw
Dan zal ik juichen om Uw trouw

Als de herfstwind door mijn leven raast
En alle kleuren met zijn kracht wegblaast
Als alles grijs en mistig worden zou
Dan zal ik nochtans juichen om Uw trouw
Dan zal ik juichen om Uw trouw

Refrein:
Want God is goed en Zijn liefde blijft voor eeuwig )
Ja God is goed en Zijn liefde blijft bestaan ) 2x

En niets – nee niets kan mij nog raken
Met Zijn sterke handen om mijn heen
Hij zal steeds over mij waken
Ja – Hij laat mij nooit alleen

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (05-11-2019)

De Heer is mijn Herder – ik heb Zijn stem gehoord
Hij leidt mij altijd verder – want Zijn Plan gaat altijd door
En als er bergen voor mij zijn – dan breekt Hij er doorheen
Zodat ik Hem kan volgen – want Hij laat me nooit alleen

Refrein:
Want God is trouw – Zijn Plan zal nooit falen
Dus ik zal nooit verdwalen – want Hij gaat mij voor
God is trouw – Hij zal voor mij zorgen
Elke avond – elke morgen – en ik ga met Hem in Zijn spoor

Hij leidt mij naar groene weiden – waar alle vrijheid is
Hij brengt mij naar rivieren – in Zijn water heerlijk fris
Soms ga ik door dalen – is het donker om mij heen
Maar ik heb niets te vrezen – want Hij laat me nooit alleen

Refrein: want God is trouw…

Hij richt voor mij een maaltijd aan waar ik eten mag met Hem
En allen die mij tegenstaan moeten wijken voor Zijn Stem

Refrein: want God is trouw…

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (04-06-2019)

Grenzeloos is Uw liefde en grenzeloos Uw trouw
Waar ik ook heen ga en wat ik ook doe
Of waar ik ook komen zou
Uw grenzeloze genade gaf mij leven uit de dood
Ja U bent een machtige Vader
En Uw liefde is grenzeloos groot

Soms maak ik verkeerde keuzes en sla ik zijwegen in
Maar als ik dan stop dan richt u mij op
en U geeft mij een heel nieuw begin

Grenzeloos is Uw liefde en grenzeloos Uw trouw…

Al reis ik naar verre plaatsen en voel ik mij soms alleen
Dan spreekt U tot mij en zegt: Ik ben dichtbij
Mijn handen zijn om je heen

Grenzeloos is Uw liefde en grenzeloos Uw trouw…

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (27-05-2016)

Heel mijn ziel dorst naar U…
Naar Uw rivier
Naar Uw vrede Heer
Uw Tegenwoordigheid vraagt om meer…

Heel mijn ziel dorst naar U…

Ik wil drinken
U verzadigt mij
Ik wil komen – heel dichtbij U
Dichtbij U – heel dichtbij U

Heel mijn ziel dorst naar U…

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (17-11-2006)

Heer hier ben ik – voor U alleen
‘k verlang naar U als nooit tevoren
In de stilte om mij heen
Wil ik Uw hartklop horen
Ik leg mijn hoofd – tegen U aan
klamp mij stevig aan U vast
Ik wil zo graag Uw stem verstaan
Uw liefde voelen in mijn hart

Heer hier ben ik – voor U alleen
‘k verlang naar U als nooit tevoren
Zo veel gedachten door mij heen
‘k wil alleen Uw woorden horen
Ik strek mij uit en leg mij neer
Heel mijn hart dat geef ik nu
Ik dorst naar U en verlang naar meer
Hier ben ik alleen voor U

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (29-10-2004)

Wij zijn bij U gekomen met verlangen in ons hart
dat U bij ons kunt wonen – zet ons voor U apart

U heeft ons uitgekozen om geheel van U te zijn
Om voor U alleen televen – geheiligd en rein

Heilig ons, heilig ons, heilig ons voor U (2x)

U roept ons om te komen – in Uw Heiligdom te gaan
Om niet te blijven wachten en niet te blijven staan

Verder dan de voorhof – dichter bij U Heer
Knielend aan Uw voeten buigen wij ons neer

Heilig ons, heilig ons, heilig ons voor U (2x)

U heeft ons uitgekozen om geheel van U te zijn
Zonder vlek of rimpel – geheiligd en rein

Heilig ons, heilig ons, heilig ons voor U
Slot: Heilig ons, heilig ons, heilig ons voor U (2x)

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (23-02-2002)

Heilige Geest, blaas op mij
Uw adem verfrist – maakt mij vrij
U tilt mij omhoog als een blad in de wind
En U richt mijn oog op Uw hart – dat mij bemint

Heilige Geest, blaas op mij
Ik hoor Uw stem – dichterbij
Als ik mij open voor Uw heilig vuur
Wilt U mij dopen en maakt U mij puur – en zuiver

Puur en zuiver – U reinigt mij – U maakt mij vrij
Uw stem weerklinkt diep in mij
U zegt: kom Mijn liefste – kom naar voren   ] 
Laat Mij je stem toch luider horen                ] 2x

Heilige Geest, diep in mij
heb ik gehoord wat U zei
Ik heb Uw stem goed verstaan
Ik kom tot U – en al mijn vragen laat ik gaan – ik laat het los
Ik geef mij over aan U – Ik geef mij over aan U – aan U

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (23-9-2023)

Als ik nader tot Uw troon – en ik dichterbij mag komen
Zie ik de liefde van Uw Zoon
Die Zijn bloed voor mij liet stromen
Het kruis stond daar voor mij – de prijs betaalde Hij
Zodat ik altijd dicht bij U kan zijn (2x)

Als ik aan Uw voeten kniel – en Uw mantel aan mag raken
Zie ik hoe Uw Zoon daar viel
Om alles nieuw te maken
Dat kruis droeg Hij voor mij – Met pijn betaalde Hij
Zodat ik altijd dicht bij U kan zijn (2x)

Het kruis stond daar voor mij – De prijs betaalde Hij
Zodat ik altijd dicht bij U kan zijn (2x)

Kom – aanbid Hem (2x)
Kom – aanbid Hem nu
Kom – aanbid Hem (2x)
Kom – aanbid Hem nu

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (10-03-2016)

Telkens als Ik bij U ben
Dan fluistert U mijn naam
Uw stem is tot mijn hart en ziel gericht
Uw woorden zijn als zonnestralen
Schijnend door mijn raam
U zet mij in een zee van hemels licht

Telkens als U bij mij bent
Dan omarmt U mij
Uw liefde is als balsem voor mijn ziel
Ik kan niet anders dat Ik buig
Mij overgeef aan U
En vol aanbidding aan uw voeten kniel

U laat Uw liefde landen – Ik begrijp niet hoe
U neemt mij in Uw handen – en trekt mij naar U toe
Hier – ben Ik – voor U… (3x)

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (15-05-2018)

Hier in dit huis Heer is een plaats voor U bereid
Hier in dit huis Heer krijgt U ruimte en tijd
Beweeg in ons midden met Uw Geest vol van kracht
Als wij U aanbidden en ons hart naar U smacht

Hier in dit huis is een verlangen naar meer
Hier in dit huis buigen wij voor U neer
Wij roepen tot U: Heer kom in dit uur
Doorwaai onze harten en vul ons met vuur

Heer –Kom en bedauw ons (herhaal)

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (14-10-2017)

De Heer is mijn Herder
De Heer is mijn Herder
Hij leidt mij op Zijn weg
Hij volvoert Zijn plan in mij
Hij gaat mij voor

En al ga ik door een donker dal
Ik weet dat Hij mij leiden zal
Hij gaat mij voor

De Heer is mijn Herder…..

En Hij richt voor mij een dis aan
voor de ogen van mijn vijand
Maar ik weet er kan niets mis gaan
Want Hij houdt mij in Zijn hand

Hij gaat mij voor….

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (04-02-1999)

Hoor ons gebed in de Naam van de Vader
Hoor ons gebed in de Naam van Jezus
Hoor ons gebed in de Naam van de Geest
O hoor ons roepen tot U
Hoor ons gebed in de Naam van de Vader
Hoor ons gebed in de Naam van Jezus
Hoor ons gebed in de Naam van de Geest
O hoor ons roepen tot U

Schenk ons Uw levend water
Maak ons weer vol van U
Schenk ons Uw levensadem
Vader wij wachten op U

Hoor ons gebed…

Kom toch met kracht in ons midden
Maak ons weer vurig en sterk
Geef ons geloof als wij bidden
Vader doe in ons Uw werk

Hoor ons gebed…

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (09-12-1999)

Als een arend mag ik zweven – op Uw vleugels in de wind
Als een koning mag ik leven – zonder zorgen als een kind
U tilt mij op boven de wolken en U plaatst mij op de Rots
U zegt altijd wie U bent voor mij: de Ik Ben – mijn God

Als een held mag ik geloven – door Uw sterkte houd ik stand
Als het stormt blijf ik boven – want U houdt mij in Uw hand
U laat mij lopen op de golven want U roept mij uit de boot
U zegt altijd wie U bent voor mij: de Ik Ben – mijn God

Als een arend mag ik zweven – op Uw vleugels in de wind
Als een koning mag ik leven – zonder zorgen als een kind
U tilt mij op boven de wolken en U plaatst mij op de Rots
U zegt altijd wie U bent voor mij: de Ik Ben – mijn God

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (18-06-2004)

Uit het diepste van mijn ziel – uit de schuilplaats van mijn hart
roep ik het uit naar U
Nu ik hier voor U kniel en mij uitstrek naar Uw hart
roep ik het uit naar U

Ik aanbid U o mijn God (3x)
En ik geef mijzelfaan U (2x)

U bent de Trooster in mijn pijn – de Raadsman in mijn nood
Geneesheer van mijn ziel
Bij U mag ik steeds zijn ook al zijn mijn zorgen groot
U vult mijn hart opnieuw

Ik aanbid U o mijn God (3x)
En ik geef mijzelf aan U (2x)

Ooh – U bent de Vredevorst – U bent de Rots om op te staan
Ooh – O mijn ziel heeft dorst – U bent de Bron van mijn bestaan

Ik aanbid U o mijn God (3x)
En ik geef mijzelf aan U (2x)

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (04-02-2000)

Ik kniel aan Uw voeten om bij U te zijn
Ik wil U ontmoeten – heilig en rein
Neem al mijn lasten Heer – maak mij weer licht
Laat alles vervagen voor Uw Aangezicht

Als ik nader tot U Heer dan voel ik Uw wind
Een Vader bent U Heer en ik ben Uw kind
Adem Uw leven opnieuw door mij heen
Ik wil mijzelf geven – aan U alleen
Adem Uw leven opnieuw door mij heen
Ik wil mijzelf geven – aan U alleen

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (06-12-2001)

In de schaduw van Uw vleugels
Daar waar ik bescherming vind
Ben ik veilig voor de leugens
Mag ik schuilen voor de wind

Als de vijand raast en tiert
Als de stormwind om mij giert
Houdt U mij stevig in Uw handen vast
U draagt voor mij de zwaarste last

Ik schuil bij U – Ik schuil bij U – Ik schuil bij U

In de vesting van Uw luister
Waar ik op de Rots mag staan
Mag ik schuilen voor het duister
In de sterkte van Uw Naam

Soms wordt twijfel mij te veel
En grijpt de angst me bij de keel
Maar als de vijand mij verleiden wil – Zegt U:
Kom bij Mij en wees maar stilE

Ik schuil bij U -Ik schuil bij U -Ik schuil bij U

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (03-11-2011)

Ik verhoog U Heer
ook op die dagen dat al mijn vragen niet beantwoord zijn
En ik eer U Heer
Ook in die tijden waar ik moet strijden met mijn angst en pijn
Want ik weet dat U altijd bij mij bent – Al mijn twijfels kent
Die ik bij u bracht
Ja ik weet dat U alles overziet – U geeft mij een lied
Wat mij vult met kracht

Dus ik prijs U Heer
Ik zal steeds kiezen – niet te verliezen, maar weer op te staan
Ja ik dank U Heer
U bent mijn vreugde – zodat de leugen mij niet kan verslaan
Want ik weet dat U overwonnen heeft – Dat U in mij leeft
U regeert in mij
En ik weet dat U voor eeuwig leeft en mij alles geeft
maakt mij vrij

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (01-03-2018)

Ik wil Uw gloriedrager zijn
Met U wandelen in het licht
Ik wil Uw waarheidsjager zijn
Blijven voor Uw Aangezicht

Laat mij blijven in Uw waarheid
‘k wil niet wijken uit Uw tent
Altijd zijn in Uw Aanwezigheid
Daar waar U bent

Slot: Daar waar U bent…

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (04-04-2004)

Schepper en Koning, almachtig God – Heerser van ‘t heelal
U die alles schiep door Uw woord – U bent de Maker van dit al
ik word stil wanneer ik zie hoe groot U bent
Ja ik word stil wanneer ik zie hoe groot U bent

Troon in ons midden – Heer U bent – hier tegenwoordigbij ons
Ik wil U aanbidden, maar ik heb – geen woorden in mijn mond|want ik word stil wanneer ik zie hoe groot U bent
Ja ik word stil wanneer ik zie hoe groot U bent

Wonderbare Raadsman – Redder en Heer – Geneesheer van mijn ziel
Ik kom tot U en U geeft mij meer – als ik voor U kniel
en ik word stil wanneer ik zie hoe groot U bent
O ik word stil wanneer ik zie hoe groot U bent

– Hoe groot U bent

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (17-06-2011 / 24-05-2015)

Ik kom tot U – in de stilte
Ik hoor naar U – in de stilte
In de stilte
En als U tot mij spreekt – in de stilte
is het of mijn hart dan breekt – in de stilte
het opent zich voor U – in de stilte
Ik open mijzelf voor U – in de stilte
En als U tot mij spreekt – in de stilte
is het of mijn hart dan breekt – in de stilte
het opent zich voor U – Ik open mijzelf voor U
in de stilte (2x)

In de stilte – ben ik hier voor U alleen
In de stilte – zingt U een lied over mij heen
In de stilte (2x)
In de stilte – ben ik hier voor U alleen
In de stilte – zingt U een lied over mij heen
In de stilte
In de stilte

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (23-9-2023)

U bent de God van hemel en aarde
De Heerser van het heelal
U bent de God Die was en Die is
Die eens komen zal

U bent de God – Alomtegenwoordig
Regeert in eeuwigheid
U bent de God van Israël
Koning en Majesteit

U bent de Alpha en Omega
Voorziener in mijn nood
U bent de Bron van mijn heil
Het Leven na de dood

U bent de Deur naar Genade
Mijn Hoop die eeuwig leeft
U bent mijn God, mijn eeuwige Vader
Die mij leven geeft

Jehova Jireh – Jehova Shamma
Elohim – Adonai
Jehova Jireh – Jehova Shamma
Elohim – Adonai
Jahweh

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (23-9-2023)

Jezus, Vredevorst, Morgenster
Mijn Heer
Jezus, Bruidegom, Levensbron
Mijn Heer

Ik prijs Uw Naam
Ik prijs Uw Naam
Ik prijs Uw Naam
Ik prijs Uw Naam

Waar U gaat daar wil ik komen
Waar U bent daar wil ik zijn
Laat Uw Geest maar in mij stromen
Want dichtbij U – daar wil ik zijn
Dichtbij U – daar wil ik zijn

Slot: Dichtbij U – daar wil ik zijn

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (13-02-2004)

(Hooglied 2:10-14)

Kom Mijn Bruid }
Kom Mijn liefste } 4 x
Kom Mijn schone – kom }

Kom uit de rotskloof snel naar voren
Kom toch voor Mijn aangezicht
Kom en laat je stem toch horen
Kom uit het donker naar het licht
Kom – kom – kom – kom

Kom Mijn Bruid }
Kom Mijn liefste } 4 x
Kom Mijn schone – kom }

Want de zangtijd is aangebroken
En de winter is voorbij
Heb je de bloemen al geroken
Kom Mijn liefste – kom naar Mij
Kom – kom – kom – kom

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (12-01-2001)

U knielde neer en U kwam naar mij
U waste mijn voeten maar ik zei:
Nee Heer, ik laat het niet toe
U bent geen slaaf dat kunt U niet doen – maar U zei:
Laat Mij begaan – Ik maak je heel en anders heb je geen deel aan Mij (2x)

En ik voelde Uw handen en U raakte mij aan
Maar ik hield u af en probeerde te staan en ik zei:
Nee Heer, ik laat het niet toe
U bent geen slaaf, dat kunt U niet doen – maar U zei:
Laat Mij begaan – Ik maak je heel en anders heb je geen deel aan Mij (2x)

U waste mij schoon en het water werd donker
Er gebeurde een wonder in mij – ik zei:
Hee Heer, wat is er gebeurd?
Ik voel me veel lichter en niet meer besmeurd
van schuld en stof wat mij zwaar had gemaakt
Ik weet alleen dat U mij heeft geraakt – en U zei:
Laat Mij begaan – Ik heb je heel gemaakt en Ik heb je hart geraakt
Laat Mij begaan – nu ben je deel van Mij en nu ben je waarlijk vrij

SLOW
Laat Mij begaan – Ik maak je heel en anders heb je geen deel aan Mij

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (14-04-2019)

Zegen ons Heer – laat Uw Geest maar stromen
Beweeg in ons meer – dat anderen tot U komen

Herstel, genees en maak ze vrij
Want U geeft eeuwig leven
Doe Uw werk maar door mij
Door wat U heeft gegeven

Waar ik ben – waar ik zal zijn – Laat mij tot een zegen zijn
Op elk gebied en elk terrein – Laat mij tot een zegen zijn

Zegen ons Heer – en troon in ons midden
Vul ons met meer – als antwoord op ons bidden

Wek ons op en maak ons rein
Laat Uw vuur maar branden
Zend mij uit en laat mij zijn
bruikbaar in Uw handen

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (23-11-2013)

There is no need to press in
When I’m already here
No point in wearing yourself out
On a treadmill of prayer.
Be still, Be still, Be still, Be still

Just be still and know
Your efforts aren’t necessary
My work is ‘believe’
Just be still and know
This rest is your testimony
My work you will see
Be still, Be still, Be still, Be still.

Living in the unforced rhythms of grace
Living in the unforced rhythms of grace
(herhalen)

There is no need to draw close
When you’re already in
No point in pushing labouring
Giving birth just to wind.
Be still, Be still, Be still, Be still.

It’s time to quit trying to please me
Quit trying to please me
Quit trying to please me,
Stop beating yourself up.
(herhalen)

My heart is full of love for you!

Living in the unforced rhythms of grace
Living in the unforced rhythms of grace
(herhalen)

 

Tekst & Muziek: Godfrey Birtill

Meer van Uw Leven
Meer van Uw Geest
Meer van Uw olie die mensen geneest

Meer van Uw regen
Meer van Uw wind
Meer van Uw zalving die mensen verbindt

Meer van Uw vrede
Meer van Uw kracht
Meer van Uw liefde die wonden verzacht

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (19-08-1999)

Ik kom op de schoot van mijn Vader
Ik voel Uw armen om mij heen
Bij U kan ik veilig schuilen
Bij U ben ik nooit alleen

Ik kom op de schoot van mijn Vader
Ik leg al mijn lasten bij U neer
Bij U kan ik eindelijk rusten
U bent mijn Heiland en mijn Heer
U bent mijn Heiland en mijn Heer

Ik kom tot U (3x)

Mijn God, mijn Vader – mijn Rots – mijn Majesteit
Als ik tot U nader – bent U daar voor mij altijd

Mijn God, MijnVader – Mijn Rots en Majesteit
Als ik tot U nader – bent U daar voor mij – altijd

2e couplet herhalen gevolgd door refrein

Slot: Altijd – Altijd…

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (21-01-2004)

U bent mijn Koning, mijn Leidsman, mijn Herder, mijn Rots
Mijn Schuilplaats, mijn Burcht en Bevrijder
U bent mijn Schepper, mijn Maker, mijn Redder, mijn God
Mijn Leven, mijn Licht en mijn Leider

Ooh – mijn Jezus (4x)

Jezus van Nazareth
Mijn Bruidegom
Blinkende Morgenster
Die was, Die is en Die komt

Ooh – mijn Jezus (4x)

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper

Ik zie een leger dat opstaat voor God – door de velden marcheren
Vastberaden hun doel tegemoet – niets kan hen stoppen of keren
Mannen en vrouwen vol van Gods kracht – die in de overwinning staan
Dat is het leger waar de wereld op wacht – die in gehoorzaamheid gaan

Ik zie een volk vol van Gods Geest – in Zijn Naam profeteren
Een leger zoals nog nooit is geweest – Het Licht zal de duisternis keren
De aarde siddert -de hemel die beeft – want Gods Koninkrijk breekt baan
De wereld zal zien dat Jezus leeft – Zijn leger komt er aan
De wereld zal zien dat Jezus leeft – Zijn leger komt er aan!

Als morgenrood – oneindig groot
Uitgestrekt over heel het land
Breekt zij door in een recht spoor
Eenparig hand in hand
Zij trekt voort door de poort
Een strijder is zij en een bruid
Trek op o leger – de ochtend gloort
De Doorbreker gaat vooruit

Slot:
Trek op o leger – de ochtend gloort
De Doorbreker gaat vooruit

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (20-11-2015)

U plaatst mij in de ruimte
Heer U maakt mij vrij
U doorbreekt de grenzen voor mij

U draagt mij op Uw vleugels
Dichter naar het Licht
U toont mij een nieuw vergezicht

Neem mij met U mee (2x)

U opent nu de poorten
Naar het nieuwe land
En ik ga naar buiten – geleid door Uw hand

Neem mij met U mee (2x)

U leidt mij in rechte sporen – omwille van Uw Naam )
U gaat mij altijd voor en – ik ga achter U aan ) 2x

Neem mij met U mee (4x)

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (21-10-2016)

Neem Uw plaats o Heer
want wij eren Uw Naam
U krijgt alle eer
en U bindt ons saam
Bouw Uw Koninkrijk
en verheerlijk Uzelf in ons
Maak ons één in U
Maak ons één in U

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (08-11-1999)

Dank U voor een nieuwe dag die U mij hebt gegeven
Dank U voor de zonnestralen schijnend door mijn raam
Dank U voor een nieuwe bladzij in mijn boek geschreven
Dat U mij heeft gewekt bij het noemen van mijn naam

O hoe bijzonder is dat – Ja wat een wonder is dat
U opent nieuwe deuren – nu ik ben opgestaan
Ik zie zoveel nieuwe kleuren als ik met U mee mag gaan
O wat een wonder is dat – ja zo bijzonder is dat
Mmm Om uw kind te zijn – O Ja, om Uw kind te zijn

Dank U voor de mensen die U mij hebt gegeven
Dank U voor de vrienden die U in mijn leven bracht
Dank U voor de liefde die straalt door heel hun leven
Het vult mijn hart met dankbaarheid en geeft mij levenskracht

O hoe bijzonder is dat – Ja wat een wonder is dat
U opent nieuwe deuren – nu ik ben opgestaan
Ik zie zoveel nieuwe kleuren als ik met U mee mag gaan
O wat een wonder is dat – ja zo bijzonder is dat
Mmm Om uw kind te zijn – O Ja, om Uw kind te zijn

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (21-04-2018)

Onze Vader in de hemel }
Uw Naam is heilig o Heer } 2x

U is het Koninkrijk en de heerlijkheid tot in eeuwigheid
Amen
U is het Koninkrijk en de heerlijkheid tot in eeuwigheid
Amen – Amen

Geef ons heden ons dagelijks brood }
En vergeef ons onze schuld   } 2x

U is het Koninkrijk en de heerlijkheid tot in eeuwigheid
Amen
U is het Koninkrijk en de heerlijkheid tot in eeuwigheid
Amen – Amen

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (17-01-2015)

U brengt mij nu naar binnen
In de stilte van mijn hart
U wilt iets nieuws beginnen
En zet mij daarvoor apart
U leidt mij naar het kruis toe
Als teken van Uw trouw
Zo kom ik op de dorsvloer
Waar ik dit altaar voor U bouw
Waar ik dit altaar voor U bouw

U bracht aan ons het leven
Toen U op aarde kwam
U heeft Uzelf gegeven
Als een onschuldig Lam
U betaalde met Uw bloed
Opdat ik niet vergeten zou
Hier ben ik op de dorsvloer
Waar ik dit altaar voor U bouw
Waar ik dit altaar voor U bouw

Ik leg mijn leven voor U neer
Als een offer voor U Heer
Hier ben ik – ik geef mij nu – aan U

U heeft de prijs voor ons betaald
De overwinning is behaald
Uw kostbaar bloed kocht mij vrij
En in de stilte geef ik mij — aan U

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (23-9-2023)

Bereidt de weg – effent de baan
Opent de poorten – laat de Koning binnen
Bereidt de weg – effent de baan
Opent de poorten – laat de Koning binnen gaan
[2x]

Here der Heren – sterk in de strijd
Koning der ere tot in eeuwigheid

Bereidt de weg – effent de baan
Opent de poorten – laat de Koning binnen
Bereidt de weg – effent de baan
Opent de poorten – laat de Koning binnen gaan
[2x]

Here der Heren – sterk in de strijd
Koning der ere tot in eeuwigheid

Hosanna (Hosanna) –Hosanna voor Hem
Hosanna (Hosanna) –Verhef dan je stem

Slot:
Bereidt de weg – effent de baan
Opent de poorten – laat de Koning binnengaan

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (29-04-2000)

Halleluja looft God in Zijn heiligdom
Looft Hem in zijn machtig uitspansel
Looft Hem om zijn machtige daden
Looft Hem naar zijn geweldige grootheid

Alles wat adem heeft (3X) – love de Heer
Alles wat adem heeft (3X) – love de Heer

Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem
Looft Hem met de harp en de citer
Looft Hem met de tamboerijn en reidans
Looft Hem met het snarenspel en fluit

Alles wat adem heeft (3X) – love de Heer…

Looft Hem met de schallende cimbalen
Looft Hem de klinkende cimbalen

Alles wat adem heeft (3X) – love de Heer…

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (11-11-2002)

Helder als kristal – zuiver schoon water
Rein en puur bent U
Wat licht brengen zal – een kroon voor later
Maar kracht en vuur voor nu

Uw Rivier van Leven (3x)
Stroomt hier

Stromen van kracht – golven van vrede
Woorden waarin U woont
Ontspringen in mijn hart – zacht en teder
Komend vanuit Uw Troon

Uw Rivier van Leven (3x)
Stroomt hier

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (28-03-2004)

Tot U hef ik mijn ziel op
En ik geef mijzelf aan U
Tot U hef ik mijn ziel op
En ik geef mijzelf aan U

Want als ik U verwacht – dan zult U altijd komen
Genade vult mijn hart als een rivier
Elke ruimte vult u op en U laat Uw liefde stromen
Altijd als ik roep – dan bent U hier
Altijd als ik roep – dan bent U hier

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (28-01-2004)

U bent de Koning van alles wat leeft
De Eeuwige Schepper en Heer
Alles wat U ooit geschapen heeft
Geeft U glorie, aanbidding en eer

Groot bent U – Heilig bent U, groot en heilig bent U
Groot bent U – Heilig bent U, groot en heilig bent U

U bent Verlosser, het Lam op de Troon
Bevrijder, Redder en Heer
Ieder gekocht door het bloed van de Zoon
Geeft U glorie, aanbidding en eer
Groot bent U…

U bent Overwinnaar, Almachtige Held
De Leeuw van Juda is Heer
Alles is onder Uw voeten gesteld
Wij geven glorie, aanbidding en eer

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (28-09-2000)

Intro:Ik wil heel dicht bij U zijn…

U bent de rustplaats voor mijn ziel
U bent mijn Licht in de nacht
Altijd als ik aan Uw voeten kniel
Vult U mij met vrede en kracht

U bent mijn schuilplaats }
U bent mijn vesting } 3x
U bent mijn sterke toren Heer }

U bent een schaduw en schild om mij heen
Altijd kan ik bouwen op U
Mijn Rots en mijn heil bent U alleen
Ik stel mijn vertrouwen op U

U bent mijn schuilplaats }
U bent mijn vesting } 3x
U bent mijn sterke toren Heer }

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (22-02-2003)

U bent mijn Verlosser Heer
U maakt waarlijk vrij
Bij U leg ik mijn lasten neer
U bent een Vader voor mij
U bent de Koning Die regeren mag en mij leren mag door Uw raad
U bent de Herder Die mij leiden mag en mij weiden mag waar U gaat

U bent mijn Verlosser Heer
U maakt waarlijk vrij
U bent mijn Bevrijder Heer
U heeft alle macht
Elke strijd win ik telkens weer
door Uw opstandingskracht
U heeft elke duistere macht onder Uw voet gebracht aan het Kruis
U maakt mij meer dan overwinnaar Heer – en daarom kniel ik neer in Uw huis
U bent mijn Bevrijder Heer
U heeft alle macht

Slot: U heeft alle macht

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (27-04-2000)

U brengt mij in de stilte – van mijn wezen en mijn zijn
Als een priester bij het wasvat – maak mij heilig, maak mij rein
Doorzoek al mijn gedachten – en ken mijn hart o Heer
Leid mij in Uw waarheid – en vul mijn hart steeds meer

Al mijn harde werken vol van eigen kracht
Ik leg ze op het altaar – waar U het heeft volbracht
Ik kom met lege handen en buig mij voor U neer
Ik geef mij aan U over – Hier ben ik voor U Heer

Bridge:
O mijn ziel roept uit naar U – Heilige Geest vervul mij nu (2x)

Alles wat ik nodig heb, bent U o God alleen
Neem mij bij de handenwerk maar door mij heen
U zult Uw Plan voltooien – door Uw kracht O Heer
Met een hart vol van aanbidding geef ik U dan alle eer

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (13-01-2019)

Vader – lieve Vader
Mijn trouwe God en Heer
Uw liefde en genade vervult mijn hart steeds meer
U geeft mij leven en overvloed
Elke dag steeds weer
Vader – lieve Vader
Ik leg mijn leven neer – voor U

U bent mijn God van trouw
U bent mijn God van trouw

U geeft mij leven en overvloed
Elke dag steeds weer
Vader – lieve Vader
Ik leg mijn leven neer – voor U

Slot: voor U

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (15-06-2003)

U doorgrondt en kent mij – mijn zitten en mijn staan
U kent mijn gedachten – mijn liggen en mijn gaan
En waar ik ga – U legt Uw hand op mij
Waar ik sta – U bent mij steeds nabij
Ik kan het niet begrijpen – ’t is mij te wonderbaar
Uw liefde zal nooit wijken – U bent altijd daar
Waar ik ben

U heeft mij geschapen – in de moederschoot
Geweven door Uw handen – mijn God wat bent U groot
En waar ik ga – U legt Uw hand op mij
Ja waar ik sta – U bent mij steeds nabij
Ik kan het niet begrijpen – ’t is mij te wonderbaar
Uw liefde zal nooit wijken – U bent altijd daar
Waar ik ben

Hoe kan ik U eren? Voor wat U heeft gedaan
Steeds zie ik iets meer van de grootheid van Uw Naam

Want waar ik ga – U legt Uw hand op mij
En waar ik sta – U bent mij steeds nabij
Ik kan het niet begrijpen – ’t is mij te wonderbaar
Uw liefde zal nooit wijken – U bent altijd daar
Waar ik ben

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (05-06-2016)

Zie op Mij, Ik wil je vormen – je bent een bouwsteen van Mijn huis
Zie op Mij, je mag Mijn tempel zijn – je bent gereinigd door het kruis
Het is nu de tijd om te zeggen wat je wilt:
of je van jezelf bent of van Mij
Wacht niet te lang er is al zoveel tijd verspild
Mijn liefde maakt je vrij

Zie op Mij, Ik wil je heiligen tot een priester voor Mijn volk
Zodat Ik tot hen spreken kan – maak je rein, je bent Mijn tolk
Het is nu de tijd om te luisteren naar Mijn stem
Want Ik roep Mijn schapen nu tot Mij
En Ik bouw Mijzelf een nieuw Jeruzalem
Mijn liefde maakt je vrij

Heer ik wil aan U gehoorzaam zijn – leer mij Uw stem verstaan
Ik wil U volgen op al Uw wegen – als U mij maar voor wilt gaan
Ik geloof dat U in mij een werk begonnen bent
En U gaat verder telkens weer
U maakt steeds meer van Uzelf aan mij bekend
U bent Jezus, U bent Heer
U bent Koning en mijn Heer

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (1985)

Zing Uw lied en spreek Uw woorden over mij
Als U begiet dan komt nieuw leven in mij vrij
Dan weet ik dat ik groeien zal – en als ik dan eens val
In Uw kracht weer op kan staan
Dan weet ik dat ik bloeien ga – en waar ik dan ook sta
Altijd op Uw weg zal gaan

Zing Uw lied en spreek Uw woorden over mij
Als U begiet dan komt nieuw leven in mij vrij
Dan kan ik met andere ogen zien – en wordt al mijn misschien
Weer een zekerheid in mij
Ja, dan kan ik gaan geloven in de wonderen van boven
– die zichtbaar zijn in mij
Ja, dan kan ik gaan geloven in de wonderen van boven
– die zichtbaar zijn in mij

Copyright © Tekst & Muziek: C. Klepper (20-08-2019)