KOERSWIJZIGING STREAMS BREEDE BEEK

Theater en Restaurant Streams Breede Beek staat voor een nieuwe fase. De eerste drie seizoenen, na de opening op 1 september 2021, was een mooie, maar ook uitdagende periode. Een tijd waarin het theater met een grote diversiteit aan voorstellingen een groeiend aantal bezoekers trok, waaruit veel sympathie klonk voor zowel de programmering als voor de locatie zelf. In combinatie met het aangrenzende restaurant is het met zijn unieke ambiance een aanwinst voor de Gemeente Nijkerk. Toch is er meer nodig om de locatie een duurzame toekomst te geven. Daarom zal Streams Breede Beek na de zomer een koerswijziging ondergaan.

Na de opening van Streams Breede Beek zorgde de Covid-periode al direct voor grote uitdagingen. Daarin moest de locatie regelmatig de deuren sluiten en was het moeilijk om horecapersoneel te werven. Het restaurant werd door de meeste mensen onvoldoende gezien als een zelfstandig restaurant, terwijl de deuren ook geopend waren op momenten dat er geen theatervoorstellingen waren. Ondanks de promotieactiviteiten langs diverse kanalen en de goede horeca-reviews in de media leidde dit tot onvoldoende bezoekers.

Draagvlak
Het theater bood (en biedt) een rijk gevarieerd cultureel programma, waarbij de focus niet alleen gericht is op amusement, maar ook op het verbinden van mensen. Dit laatste is zeker bereikt gezien het ontstaan van een vaste en groeiende groep bezoekers. Het succes zit echter niet alleen in de bezoekersaantallen. Het theater moet (financieel) gedragen kunnen worden door meerdere partijen en geldstromen. Vrijwel alle theaters in Nederland ontvangen een gemeentesubsidie waar de podia gemiddeld 50% van hun exploitatie kunnen dekken. Afgelopen najaar is gebleken dat de Gemeente Nijkerk hieraan niet kan bijdragen. De afgelopen jaren werd de programmering uit eigen middelen gefinancierd. De opbrengst uit ticketverkoop biedt echter, zelfs bij uitverkochte zalen, onvoldoende middelen om de hoge kosten te dekken. Naast de kosten voor de programmering, zijn er namelijk de overige kosten zoals personeel, systemen, marketing en de vaste lasten.

Met liefde stelt Streams een aantal panden ter beschikking voor verbinding en ontmoeting, maar de exploitatie hiervan moet financieel gezond zijn en daarin zal gezamenlijk naar goede oplossingen gezocht moeten worden.

Vervolg
Voor Streams Breede Beek is het duidelijk geworden dat de exploitatie van zowel het theater als het restaurant niet in de huidige vorm kan blijven bestaan. Heel veel Nijkerkers hebben genoten in de Breede Beek. Bij Streams leeft het vertrouwen dat dat zo blijft en dat kunst en cultuur op deze locatie in de toekomst wordt voortgezet, weliswaar op een andere manier.
Het theaterprogramma is een vorm, maar er zijn meer mogelijkheden. Kunst en cultuur is heel breed en Streams gaat de zoektocht aan om hierin meer te kunnen bieden. Het bestuur voert hierin overleg met adviseurs die mee willen denken. De huidige programmering blijft tot aan de zomer van 2024 gewoon doorlopen. Na de zomer zal de programmering in afgeslankte vorm nog worden voortgezet en wordt ruimte gemaakt voor andere evenementen, waarbij de focus nog meer ligt op verbinding vanuit een christelijk hart. Daarvoor hebben zich in de afgelopen tijd een aantal nieuwe opties aangediend, zoals de samenwerking met een filmmaatschappij, wat een mooie aanvulling is op de huidige samenwerking met Bibliotheek Gemeente Nijkerk. Ook heeft zich een partij gemeld die zelf het financiële risico draagt van voorstellingen en interesse heeft in het gebruik van de locatie.

Verhuur
Besloten is om de horeca op de locatie te beperken, waarbij het restaurant inmiddels een tijdelijke functie heeft gekregen van een theaterbar. Hier kunnen voor en na de theatervoorstellingen diverse drankjes en kleine snacks genuttigd worden. Daarnaast blijft Streams Breede Beek met diverse ruimtes de ideale locatie voor een congres, evenement of vergadering, waarbij de theaterbar zowel boven als beneden faciliteiten biedt voor een receptie of bedrijfsfeest.

De theaterzaal is vanwege de inschuifbare tribune uitermate geschikt voor diverse producties en programma’s om nieuwe vormen van creativiteit vrij te zetten. Maar ook andere bestemmingen waarbij verbinding centraal staan zijn mogelijk. De jaarlijkse Kerstfair en de frequent georganiseerde pub-quiz hebben laten zien dat de theaterzaal multifunctioneel ingezet kan worden.

Toekomstperspectief
Kunst en cultuur en daar doorheen het Koninkrijk van God bouwen is op het hart van Streams gelegd en Streams wil daarin (blijven) uitreiken. Streams Breede Beek blijft in Nijkerk daarvoor een unieke locatie. Daarom blijft Streams zoeken naar partners die daarin mee willen denken en sponsors die mee willen bouwen. Naast mooie voorstellingen zal meer dan voorheen gezocht worden naar andere mogelijkheden in zakelijke verhuur en het hosten of organiseren van conferenties e.d. om verder inhoud te geven aan de missie van Streams en om inkomsten te kunnen genereren. Die nieuwe koers is nodig om een duurzame toekomst mogelijk te maken. Een nieuwe periode waar Streams naar uitkijkt en vertrouwen in heeft.