Going deep – sessie 3

  • 29 november 2022
  • 19:30 tot 21:30
  • Locatie: Tweede Pastorie, Catharinastraat 3 in Nijkerk

Streams en de samenwerkende kerken in Nijkerk organiseren: GOING DEEP
Een serie van vier verdiepingsavonden rondom het thema gebed.

Bidden is praten met God, maar ook luisteren naar wat Hij tot ons wil spreken. Wat zegt de Bijbel over gebed en hoe ervaren we dat? Hoe kunnen we God aanbidden en wat verstaan we onder geestelijke strijd? Hoe kunnen we Gods stem verstaan en ons uitstrekken naar profetische gaven? Deze vragen en meer zullen aan de orde komen in deze serie van vier verdiepingsavonden waarop niet alleen onderwijs wordt gegeven, maar waarop we ook met elkaar in gesprek en in gebed gaan.

SESSIE 3
Onze plaats in de hemelse gewesten – bidden met autoriteit

  • Geestelijke strijd en wapenrusting
  • Een koninkrijk van kracht
  • Meer dan overwinnaars
  • Bergen verzetten en reuzen verslaan

Aanmelden
Wegens beperkte ruimte is het maximale aantal deelnemers 40 personen per sessie. Deelname is mogelijk na inschrijving vooraf via huisvangebed@streams.city. Bij meer inschrijvingen zal deze Going Deep worden herhaald in 2023.

Met medewerking van onder andere:
Cees & Ida Klepper (Streams Huis van Gebed);
Ds. Pim Verhoef (PKN De Fontein);
Ds. Albert Postma (GKV De Levensbron).