‘Going Deep’

  • 30 januari 2020
  • 19:45 tot 22:00
  • Locatie: Tweede Pastorie, Catharinastraat 3, Nijkerk

Onder de naam ‘Going Deep’ organiseren we maandelijkse verdiepingsavonden op elke laatste donderdagavond van de maand. Avonden waarop we de bijbel openen en met elkaar in gesprek gaan over verschillende onderwerpen.

Vorig jaar hebben we met elkaar nagedacht over ‘de Heilige Geest’. In dit nieuwe jaar gaan we kijken welke rol de Heilige Geest heeft in ons gebedsleven. Wat  verstaan we onder profetische voorbede en profetische aanbidding? Hoe verstaan we Gods stem en wat kunnen mogelijke belemmeringen daarbij zijn?

De avonden zijn open en iedereen die geïnteresseerd is mag komen en meedoen. Je bent van harte welkom!!

Het Huis van Gebed is een initiatief van Stichting Streams en Stichting Gloryministries.